twitter linkedin googleplus googleplus facebook


Dienstverlening naar werknemers toe

Naar de werknemers toe wil Dymka in de eerste plaats werk bieden aan personen met een handicap, als dusdanig erkend door de VDAB. Dymka staat ook open voor mensen die niet of moeilijk tewerkgesteld kunnen worden in het gewone arbeidscircuit. Dit "werk bieden" gebeurt in een omgeving die zo dicht mogelijk aansluit bij een normale arbeidsomgeving, rekening houdend met de beperkingen, maar vooral met de mogelijkheden van de betrokken werknemers. Dymka wil aan personen met een handicap maximaal kansen bieden op tewerkstelling in het gewone arbeidscircuit en hen daarin steunen en begeleiden. Hierbij dient evenwel steeds de eigen wil en het geluk van de betrokken werknemer centraal te staan.

Openstaande vacatures doelgroepwerknemers

Werkzoekenden met een handicap kunnen zich steeds aanmelden.
U richt zich best tot de verantwoordelijke van de Sociale Dienst. Indien u reeds beschikt over een erkenning vanwege de VDAB, zal u worden uitgenodigd voor een gesprek, waarbij een afspraak kan worden gemaakt voor een proefdag. Indien u nog niet bent erkend, kan onze dienst u wegwijs maken in de erkenningsprocedure. Ook dan zijn een sollicitatiegesprek en proefdag reeds mogelijk.

Openstaande vacatures omkaderingspersoneel

Momenteel is er geen openstaande vacature.

Ga terug

Copyright © 2012 Sabine Grinsven
Sterrebeekstraat 137
1930 Zaventem
tel: +32 (0)2 713 09 30
fax: +32 (0)2 713 09 32